15.08.2013.

БЕЗБЕДНОСТ МЛАДИХ У САОБРАЋАЈУ

Удружење грађана „Трачак“ уз финансијску подршку Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, реализује пројекат „Безбедност младих у саобраћају“ у периоду од 1. августа до 30. новембра 2013. године. Општи циљ пројекта је да утичемо на повећање безбедности младих у саобраћају, кроз едукацију и мотивисање младих да активно учествују у промоцији безбедности. У 3 општине у Војводини реализоваћемо 3 трибине за младе на тему безбедности младих у саобраћају, у оквиру којих ћемо спровести истраживање на узорку од 200 младих. Затим ћемо осмислити јавне акције у којима ће млади делити промотивни материјал. Мотивисаћемо младе да у току и након реализације пројекта активно промовишу безбедност младих у саобраћају на Facebook друштвеној мрежи. Општине које смо одабрали спадају у црну зону по критеријуму јавног ризика настрадалих у саобраћају усраста од 15 до 19 година. То су општине: Ириг, Бачки Петровац и Нови Сад.