31.12.2011.

Пројекат "И млади и безбедни"

Удружење грађана ’’Трачак” из Новог Сада отпочело је 1. октобра 2011. године рализацију пројекта И МЛАДИ И БЕЗБЕДНИ. Пројекат финансира Градска управа за спорт и омладину Града Новог Сада. Основни циљ пројекта је повећање безбедности младих у саобраћају кроз едукацију, мотивисање и подстицање младих на активно учешће у превенцији овог проблема. Према подацима Kомитета за безбедност саобраћаја, у Србији у просеку дневно погину 3 особе у саобраћају, а 60 буде повређено. Преко 40% жртава су млади, а возачи са једном годином искуства изазивају 3 пута више саобраћајних незгода од осталих. Управо тим младим возачима, или будућим возачима, матурантима три новосадске средње школе смо се обраћали, тако што смо обучавали представнике Канцеларија за младе, који су уз нашу помоћ, кроз округле столове, образовали младе о саобраћајној култури, последицама непоштовања саобраћајних прописа и подстакли их да се и сами активно укључе у решавање овог проблема. Расписивањем наградног конкурса за најбоље идејно решење летка за кампању безбедности саобраћаја, мотивисали смо их и подржали при реализацији акције.
Победнички летак под слоганом „ЖЕНЕ ВОЛЕ ВЕЗАНЕ МУШКАРЦЕ“ дељен је возачима у акцији коју смо спровели 24.12.2011. у Новом Саду. Возачи су анкетирани и добили су поклон летак и освеживач за ауто. Читава акција под називом ЧУВАЈ ЖИВОТ, посвећена је промоцији употребе сигурносног појаса у вожњи. Резултати анкете показују следеће: 1. Да ли користите сигурносни појас на месту возача или сувозача? увек 91%, често 5%, ретко 2%, никад 2% 2. Да ли користите сигурносни појас кад седите на задњем седишту? увек 5%, често 0%, ретко 14%, никад 81% 3. Да ли су строжије казне утицале на то да се чешће користите сигурносни појас? Да 50%, не 32%, не, јер сам и раније везивао/ла појас 18% 4. Да ли знате да употреба сигурносног појаса смањује могућност погибије у саобраћају за најмање 65%? Да 61% не 39%

EKOLOŠKE IGRARIJE

Пројекат «Еколошке играрије» имао је за циљ је јачање и развијање свести код деце о важности очувања животне средине, значају рециклирања и очувању постојећих природних ресурса. Предвиђено је да буде обухваћено 200 деце, међутим учествовало је 600 деце I, II и III разреда из две новосадске школе: ОШ «Светозар Марковић Тоза» и ОШ «Бранко Радичевић». У свакој школи одржали смо едукативно-креативне радионице у оквиру редовне наставе где смо децом разговарали о еколошким темама, рециклажи и начинима на које могу да чувају своје окружење и смање отпад. Затим смо употребом старе новинске хартије, пластичног отпада и другог рециклирајућег материјала правили играчке и занимљиве предмете које ће деци служити за игру. Организовали смо две јавне изложбе у школи «Бранко Радичевић» и у Месној заједници «Детелинара», тако да и друга деца, као и одрасли, могу да виде нове идеје за прављење играчака. Пројекат је и медијски подржан. Остварена је одлична сарадња са школама и можемо рећи да су све пројектне активности успешно реализоване. Пројекат је финансирала Градска управа за заштиту животне средине Града Новог Сада.
Ауторка пројекта: Смиљана Лалић

25.11.2011.

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА 2011.

У оквиру Дечије недеље посетили смо ОШ "Бранко Радичевић" где смо са малишанима од 1. до 4. разреда реализовали креативно-едукативне радионице.
Деца 1. разреда су на радионицама учила о важним саобраћајним правилима и стицала основна знања и вештине о безбедном понашању у саобраћају, с обзиром да су у узрасту када први пут постају самостални учесници у саобраћају. У другом делу радионице су од искоришћених тетрапака правили превозна средства и тиме развијали машту и креативност.
Деца 2. и 3. разреда су у оквиру еколошких радионица користила рециклирајући отпад правећи различите предмете од новина, стакла, пластике и гуме. Учили су о начинима на који могу да сачувају планету и подстакнути су да кроз машту пронађу креативно решење коришћења отпада. Деца 4. разреда су на радионицама обрађивали тему конфликата са вршњацима, родитељима и другим блиским особама. Истакнути су различити стилови решавања конфликата уз посебно наглашавање конструктивног начина у ком обе стране у сукобу добијају. Посебна пажња стављена је на развијање љубави према себи и према другима и важност очувања добрих односа у породици и међу пријатељима. На крају је у холу школе постављена изложба са едукативним карактером, како би сви ученици могли да је погледају. Пројекат је финансирала Градска управа за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада.
Ауторка пројекта: Смиљана Лалић

15.06.2011.

Пројекат "Будимо безбедни"

Удружење грађана „Трачак“ реализовало је пројекат БУДИМО БЕЗБЕДНИ са циљем унапређења безбедности младих кроз подизање свести o значају поштовања саобраћајних прописа. Из тог разлога реализовали смо округле столове са младима, матурантима Средње стручне школе „4. јули“ из Врбаса, који су подразумевали интерактивну дискусију на тему угрожености у саобраћају, пре свега младих. На основу материјала снимљеног на округлим столовима, монтиран је и видео материјал, који се односи на најчешће факторе који доводе до страдања у саобраћају. Међу младима је спроведена кратка анкета о ставовима и понашању у саобраћају. Пројекат је финансирао Покрајински секретаријат за спорт и омладину.

12.01.2011.

References of "Tračak"

The Association of citizens ,,Tračak" is an organization that is registered in October 2006.
It is founded by a group of young people that want to and like to work with children and youth in order to strengthen individuals and groups to develop their potentials, their relations to others and different then themselves and to participate actively in the building of the society which they live in.
The programs realized by the organization are based on the principals and the methodology of informal education through workshops, trainings, seminars, actions etc.

The Mission: The association of citizens ,,Tračak" from Novi Sad wants to provide children and youth with an organized spending of free time through creative-educational workshops and other activities which goal is to develop values like creativity, activism, tolerance, healthy lifestyles, awakening of collective conscience and straightening of individual characteristics.

The Vision: Young people with a developed conciseness and healthy relationship with themselves and their environment.

Realized projects:

-THE CREATIVE ALARM CLOCK - A project for children that is continually being realized since 2006 as a part of the Children’s Week. In creative workshops we are dealing with diverse topics: strengthening of the ecological conscience, promotion of nonviolence and intercultural dialogue and the safety of children in traffic. The project is financed by the department for social and children protection of the City of Novi Sad. Until now around 400 children have been involved in the project activities.

-LITTLE SCHOOL OF NONVIOLENCE- is a project that has been realized in December 2006. with children in the age of 7 to 10 years. The Children had the opportunity to gain skills of successful communication and nonviolent solving of conflicts trough 8 workshops.

-DETELINARA FOR THE PLANET - an ecological project, realized in the year of 2008. in cooperation with the Volunteers Center of Vojvodina and the Ecumenical Humanitarian Organization. The general goal of the project was to rise the awareness of the citizens living in the local community of Detelinara and other parts of the City of Novi Sad of the problems of environment protection. Specific goals of the project: To promote the usage of cotton bags instead of plastic bags and to reduce the amount of plastic bags used one single time by the citizens. Around 300 children participated in the project.

-BEAUTIFUL, BLUE DANUBE, 22.05.2009. - 29.06.2009.
The project ,,Beautiful, blue Danube" had the goal to rise the awareness of the citizens of Novi Sad and wider about the importance of the protection of the Danube river regarding the problem of irrational usage of plastic bags in order to reduce the amount of their usage and by that to reduce the amount of the plastic waste that ends up in the rivers. Around 300 children from Novi Sad and surrounding participated in the project whit whom we realized ecological workshops, and on the 29.July we celebrated the ,,Danube day" on the ,,Strand"beach.

-TRACAK'S SUMMER SCHOOL - ECOLOGICAL THEATER, July - September 2009. The project was financed by the city-department for environmental protection.
In the office of the local community ,,Detelinara" we have got together 20 children in the age from 4 to 10 years, in the workshops they had the opportunity to learn about important ecological principals, as well as about the ecological Bonton, and after that they used the new knowledge and skills by making dolls, costumes and the scenography for an educational art show that was played in the final of the project.

-YOUNG AND SECURE, September 2009.-January 2010. The project was financed by the Ministry of youth and sport of the Republic of Serbia. The general goal of this project was the increasing of the security of young people in the traffic trough education about the consequences of violating traffic laws, motivating and supporting active involvement in the prevention of this

-OUR CHILDREN ARE SAFE PEDESTRIANS, March/April 2010. Project of a traffic education within which about 200 first grade schoolchildren from Novi Sad gained necessary knowledge for their independent participation in traffic. In the final part of the project we organized a get together on the main square in Novi Sad and invited the public to take more care about the youngest participants in the traffic.

-ECOLOGICAL MASCARADE, December 2010. The goal of the project was to develop and strengthen the awareness of the children about the importance of saving the life environment, the importance of recycling and the saving of existing natural resources. Around 200 kids made masks out of recycled waste during the realization of the ecological mascarade. The project was financed by the department for environmental protection of the City of Novi Sad.

-HUMAN RIGHTS, December 2010. The project was realized on the 10.December when the international day of human rights is celebrated, with the woman from the school for adult education. The goal: strengthening of self-respect and self-esteem and love yourself as an person of female gender. The project was financed by the Ministry of human and minority rights of the Republic of Serbia.

-YOUR SAFETY IS IN YOUR OWN HANDS, September-December 2010. The project was financed by the Ministry of youth and sport of the Republic of Serbia. The general goal of this project was the increasing of the safety of youth in traffic through education about the consequences of violating traffic laws, motivating and supporting of active participation in the prevention of this problem and supporting of the realization of preventive actions. Around 800 young people from Vojvodina took part in this project.