04.02.2006.

О Трачку


Удружење грађана “Трачак” је организација која је регистрована у октобру 2006. године .

Покренута је од стране младих људи који желе и воле да раде са децом и младима у циљу оснаживања појединаца и група да развијају своје потенцијале, односе са другима и другачијима од себе и активно учествују у стварању хуманије заједнице у којој живе.

Програми којима се бавимо засновани су на принципима и методологији неформалног образовања кроз радионице, тренинге, семинаре, акције и сл.
НАША МИСИЈА:

Удружење грађана "Трачак" из Новог Сада тежи да омогући деци и младима организовано провођење слободног времена кроз креативно-едукативне радионице и остале активности чији је циљ развијање вредности као што су: креативност, активизам, толеранција, здрави стилови живота, буђење колективне свести и јачање индивидуалних особина.


НАША ВИЗИЈА:

Млади људи са изграђеним свесним и здравим односом према себи и својој околини.