27.12.2006.

Школица ненасиља


Нови Сад, МЗ “Детелинара“
Децембар 2006. године

Пројекат смо реализовали са децом узраста од 7 до 10 година. Деца су кроз 8 радионица имала прилику да стичу вештине успешне комуникације и ненасилног решавања конфликата.

У току пројекта усредсредили смо се на следеће циљеве:
· Формирање тимског духа код учесника
· Освешћивање основних принципа добре комуникације
· Препознавање стилова у конфликту
· Ненасилно решавање конфликата
· Преиспитивање сопствених предрасуда
· Разумевање емоција и њихово прихватање
· Изградња и оснаживање личности

Реализацију пројекта омогућили су нам ДОО „Аутотехника“, ДОО „Универекспорт“ и МЗ „Детелинара“. Деца која су учествовала у пројекту, и њихови родитељи, показали су заинтересованост за укључивање у нове активности које планирамо да реализујемо у будућности.

Реализатори пројекта:
Смиљана Лалић
Сенка Домовић Булут
Милица Тепић

27.06.2006.

Креативни будилник


Нови Сад, МЗ “Детелинара“
Фебруар-јун 2006. године

У сарадњи са МЗ „Детелинара“ покренули смо пројекат „Креативни будилник“ чији је садржај подразумевао низ од 20 креативно-едукативних радионица које су намењене деци узраста од 7 до 12 година. Основна идеја подразумевала је програм који би деци пружио шансу за квалитетним и садржајно испуњеним временом током викенда. У складу са тим неки од основних циљева програма били су: развијање и испољавање креативности код деце, упознавање и повезивање деце која живе у близини, приближавање просторија Месне заједнице деци и њиховим потребама. Сви садржаји су се остваривали кроз игру и активности које су у складу са психофизичким могућностима, али и жељама деце.

Резултати пројекта указали су на потребу за оваквим видом едукације и активности у слободном времену деце јер немају сви подједнаку могућност за организованим провођењем слободног времена.

Реализатори пројекта:
Смиљана Лалић
Сенка Домовић Булут
Милица Тепић
Здравко Исаков
Сања Матијевић
Милена Ћук

04.02.2006.

О Трачку


Удружење грађана “Трачак” је организација која је регистрована у октобру 2006. године .

Покренута је од стране младих људи који желе и воле да раде са децом и младима у циљу оснаживања појединаца и група да развијају своје потенцијале, односе са другима и другачијима од себе и активно учествују у стварању хуманије заједнице у којој живе.

Програми којима се бавимо засновани су на принципима и методологији неформалног образовања кроз радионице, тренинге, семинаре, акције и сл.
НАША МИСИЈА:

Удружење грађана "Трачак" из Новог Сада тежи да омогући деци и младима организовано провођење слободног времена кроз креативно-едукативне радионице и остале активности чији је циљ развијање вредности као што су: креативност, активизам, толеранција, здрави стилови живота, буђење колективне свести и јачање индивидуалних особина.


НАША ВИЗИЈА:

Млади људи са изграђеним свесним и здравим односом према себи и својој околини.