27.06.2006.

Креативни будилник


Нови Сад, МЗ “Детелинара“
Фебруар-јун 2006. године

У сарадњи са МЗ „Детелинара“ покренули смо пројекат „Креативни будилник“ чији је садржај подразумевао низ од 20 креативно-едукативних радионица које су намењене деци узраста од 7 до 12 година. Основна идеја подразумевала је програм који би деци пружио шансу за квалитетним и садржајно испуњеним временом током викенда. У складу са тим неки од основних циљева програма били су: развијање и испољавање креативности код деце, упознавање и повезивање деце која живе у близини, приближавање просторија Месне заједнице деци и њиховим потребама. Сви садржаји су се остваривали кроз игру и активности које су у складу са психофизичким могућностима, али и жељама деце.

Резултати пројекта указали су на потребу за оваквим видом едукације и активности у слободном времену деце јер немају сви подједнаку могућност за организованим провођењем слободног времена.

Реализатори пројекта:
Смиљана Лалић
Сенка Домовић Булут
Милица Тепић
Здравко Исаков
Сања Матијевић
Милена Ћук