27.12.2006.

Школица ненасиља


Нови Сад, МЗ “Детелинара“
Децембар 2006. године

Пројекат смо реализовали са децом узраста од 7 до 10 година. Деца су кроз 8 радионица имала прилику да стичу вештине успешне комуникације и ненасилног решавања конфликата.

У току пројекта усредсредили смо се на следеће циљеве:
· Формирање тимског духа код учесника
· Освешћивање основних принципа добре комуникације
· Препознавање стилова у конфликту
· Ненасилно решавање конфликата
· Преиспитивање сопствених предрасуда
· Разумевање емоција и њихово прихватање
· Изградња и оснаживање личности

Реализацију пројекта омогућили су нам ДОО „Аутотехника“, ДОО „Универекспорт“ и МЗ „Детелинара“. Деца која су учествовала у пројекту, и њихови родитељи, показали су заинтересованост за укључивање у нове активности које планирамо да реализујемо у будућности.

Реализатори пројекта:
Смиљана Лалић
Сенка Домовић Булут
Милица Тепић