25.11.2011.

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА 2011.

У оквиру Дечије недеље посетили смо ОШ "Бранко Радичевић" где смо са малишанима од 1. до 4. разреда реализовали креативно-едукативне радионице.
Деца 1. разреда су на радионицама учила о важним саобраћајним правилима и стицала основна знања и вештине о безбедном понашању у саобраћају, с обзиром да су у узрасту када први пут постају самостални учесници у саобраћају. У другом делу радионице су од искоришћених тетрапака правили превозна средства и тиме развијали машту и креативност.
Деца 2. и 3. разреда су у оквиру еколошких радионица користила рециклирајући отпад правећи различите предмете од новина, стакла, пластике и гуме. Учили су о начинима на који могу да сачувају планету и подстакнути су да кроз машту пронађу креативно решење коришћења отпада. Деца 4. разреда су на радионицама обрађивали тему конфликата са вршњацима, родитељима и другим блиским особама. Истакнути су различити стилови решавања конфликата уз посебно наглашавање конструктивног начина у ком обе стране у сукобу добијају. Посебна пажња стављена је на развијање љубави према себи и према другима и важност очувања добрих односа у породици и међу пријатељима. На крају је у холу школе постављена изложба са едукативним карактером, како би сви ученици могли да је погледају. Пројекат је финансирала Градска управа за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада.
Ауторка пројекта: Смиљана Лалић